Actueel
Nieuws
Verhuizing!

IVN Eemland heeft een nieuwe website: www.ivn.nl/afdeling/eemland.
Klik hier voor onze wandelingen en andere activiteiten.


Wilt u donateur of lid worden van IVN Eemland, meer informatie hierover:  klik hier.
Voor contactpersonen bestuur en werkgroepen, ledenadministratie, webredactie, adres IVN Eemland en ons IBAN nummer: klik hier


ANBI
IVN Eemland is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk en is erkend als algemeen nut beogende instelling.  (ANBI).
Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI's verplicht bepaalde gegevens te publiceren: klik hier voor die gegevens
foto: Dick Nagelhout